Skocz do treści

Już wkrótce odpalamy zapisy na drugą edycję next13masters.pl. Zapisz się na listę oczekujących!

Wersja z dnia 29. marca 2020 r.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter dostępnej na stronie internetowej https://typeofweb.com/ przez użytkowników indywidualnych (zwanych dalej „Użytkownikami”).

  2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Michała Miszczyszyna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Type of Web - Michał Miszczyszyn”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Bażantowa 9/21, 80-175 Gdańsk, NIP: 6040080451 (zwanego dalej „Usługodawcą ”). Adres do korespondencji: ul. Bażantowa 9/21, 80-175 Gdańsk; adres e-mail: hi@typeofweb.com.

 2. Zasady korzystania z usługi Newsletter

  1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłana jest przez Usługodawcę informacja (zwana dalej „Newsletterem”). Usługa świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.

  2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o nowych wpisach na blogu Type of Web, nowościach ze świata programowania i planowanych szkoleniach Type of Web, oraz inne informacje dotyczące Usługodawcy oraz oferowanych przez niego produktów lub usług.

  3. Newsletter wysyłany jest średnio kilka razy w roku.
  4. Każdy Newsletter zawiera:

   1. informację o Usługodawcy jako nadawcy Newslettera,
   2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
   3. informację o sposobie rezygnacji z Newslettera lub zmianie adresu e-mail Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

  5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika:

   1. komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu,
   2. aktywnego konta poczty elektronicznej.
  6. Zamówienie Newslettera następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://typeofweb.com/:

   1. podanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu,
   2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

   3. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich treści,
   4. kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
  7. Kliknięcie przycisku „Zapisz się” powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy mailingowej Usługodawcy. Adres adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

  8. Wykonanie wszystkich czynności wymienionych w pkt 6 jest dobrowolne i niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

  9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, lub zrezygnować z usługi postępując zgodnie z informacją umieszczoną w stopce każdego Newslettera.

 3. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hi@typeofweb.com.

  2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas rejestracji na Newsletter oraz adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację na adres inny niż adres podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://typeofweb.com/regulamin wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres e-mail podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

  3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://typeofweb.com/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Pod tym samym adresem dostępne są wszystkie archiwalne wersje Regulaminu wraz z informacją o ramach czasowych ich obowiązywania.

  4. Usługodawca zaleca zapoznanie się z Polityką prywatności dostępną pod adresem: https://typeofweb.com/polityka-prywatnosci

👉  Znalazłeś/aś błąd?  👈Edytuj ten wpis na GitHubie!