Skocz do treści

Już wkrótce odpalamy zapisy na drugą edycję next13masters.pl. Zapisz się na listę oczekujących!

Angular 2 i Redux

Otóż okazuje się, że Redux świetnie współgra z aplikacjami w Angular 2 i biblioteka ta jest bardzo często wykorzystywana razem z tym frameworkiem. Poprzednio opisywałem sposoby na komunikację pomiędzy komponentami sugerowane przez twórców Angulara, wszystkie miały jednak pewną wadę: Dobrze działały tylko w przypadku prostych scenariuszy. Użycie Reduksa znacznie upraszcza zarządzanie stanem nawet najbardziej złożonych aplikacji oraz umożliwia łatwą komunikację pomiędzy komponentami. Na czym dokładnie polega filozofia Reduksa opisywałem we wpisie Flux i Redux, więc osoby nieznające tego konceptu zapraszam do tamtego wpisu. W tym artykule chciałbym skupić się na bardzo konkretnym przykładzie użycia biblioteki Redux razem z Angular 2.

Ten artykuł jest częścią 4 z 5 w serii Angular 2.

Zdjęcie Michał Miszczyszyn
Dobry Kod14 komentarzy

Sposobów połączenia Reduksa z Angularem 2 jest wiele, między innymi biblioteka ng2-redux, czy bardziej skomplikowany koncept łączący FRP i Reduksa: ngrx/store. Tutaj prezentuję najprostszą metodę, dzięki czemu wiedza ta jest najbardziej uniwersalna.

Koncepcja

Napiszmy teraz znowu listę zadań w Angular 2, tym razem wykorzystując Reduksa do zarządzania stanem aplikacji. Zacznijmy od zaprojektowania kodu i podziału na komponenty. Potrzebujemy komponent do dodawania zadań, komponent reprezentujący ich listę oraz komponent będący pojedynczym zadaniem na liście. Koncepcyjnie HTML będzie wyglądać tak:

<my-app> 
  <my-add-todo></my-add-todo>
  <my-todo-list>
    <my-todo-list-item></my-todo-list-item>
    <my-todo-list-item></my-todo-list-item></my-todo-list>
</my-app> 

Redux

Akcje

Rozpoczynamy od stworzenia projektu oraz definiujemy akcje Reduksa w pliku todoActions.ts. W tej prostej appce potrzebujemy tylko dwóch akcji:

 • utworzenie zadania
 • oznaczenie zadania jako ukończone/nieukończone

Oprócz tego, w tym samym pliku umieszczamy też klasę z metodami ułatwiającymi tworzenie akcji (tzw. action creators):

export const ADD_TODO = 'ADD_TODO'; 
export const TOGGLE_TODO = 'TOGGLE_TODO';

@Injectable()
export class TodoActions { 
 private nextTodoID = 0;

 addTodo(title:string) {
  return {
   id: this.getNextID(),
   type: ADD_TODO,
   title,
   complete: false
  };
 }

 toggleTodo(id:number) {
  return {
   id,
   type: TOGGLE_TODO
  };
 }

 private getNextID() {
  return ++this.nextTodoID;
 }
}

Klasa oznaczona jest dekoratorem @Injectable, aby było możliwe jej wstrzyknięcie do klas komponentów poprzez Dependency Injection. Implementacja getNextID może być dowolna, tutaj dla prostoty id zadań to kolejne liczby naturalne. Jednocześnie w pliku todo.ts definiujemy sobie pomocniczą klasę oznaczającą nowe zadanie na liście:

export class Todo { 
 id:number;
 title:string;
 complete:boolean;
}

Reducer

Następnym krokiem pracy z reduksem jest stworzenie tzw. reducera. W tym przypadku reducer jest tylko jeden, bo aplikacja jest niezwykle prosta. Zaczynamy do zadeklarowania interfejsu dla stanu naszej aplikacji oraz zdefinowania stanu początkowego:

interface AppState { 
 todos: Array<Todo>;
}

const initialState:AppState = { 
 todos: []
};

Nasz reducer działa w ten sposób, że sprawdza którą z akcji ma obsłużyć i wywołuje odpowiednią funkcję:

export function rootReducer(state:AppState = initialState, action):AppState { 
 switch (action.type) {
  case ADD_TODO:
   return addTodo(state, action);
   break;
  case TOGGLE_TODO:
   return toggleTodo(state, action);
   break;
  default:
   return state;
 }
}

function addTodo(state:AppState, action):AppState { 
 return {
  todos: [
  ...state.todos,
  {id: action.id, title: action.title, complete: action.complete}
  ]
 };
}

function toggleTodo(state:AppState, action):AppState { 
 return {
  todos: state.todos.map(todo => {
   if (todo.id === action.id) {
    return {
     id: todo.id,
     complete: !todo.complete,
     title: todo.title
    };
   }
   return todo;
  })
 };
}

Reducer nie mutuje todos, zawsze zwraca nową tablicę.

Store

Na podstawie tak napisanego reducera tworzymy store, a następnie informujemy Angulara, że ten store jest dostępny jako zależność do wstrzyknięcia. Dodatkowo wywołujemy tutaj funkcję window.devToolsExtension() – jest to funkcja udostępniania przez wtyczkę Redux DevTools do przeglądarki Google Chrome. Wtyczka ta znacznie ułatwia pracę z Reduksem, pozwala na przykład przejrzeć wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w aplikacji, a także dowolnie je cofać i powtarzać. Mała próbka możliwości:

Cały kod umieszczamy w pliku main.ts, w którym zwyczajowo znajduje się wywołanie funkcji bootstrap. Drugim, do tej pory pomijanym argumentem funkcji bootstrap jest tablica providers. Jej działanie jest analogiczne do własności o tej samej nazwie w komponentach.

const appStoreFactory = () => { 
 const appStore = createStore(rootReducer, undefined, window.devToolsExtension && window.devToolsExtension());
 return appStore;
};

bootstrap(AppComponent, [ 
 provide('AppStore', { useFactory: appStoreFactory }),
 TodoActions 
]);

Warto zwrócić uwagę na nietypowy sposób w jaki użyty jest tutaj appStore – na potrzeby tego wpisu nie będę się zagłębiał w ten temat (ale na pewno samemu Dependency Injection w Angular 2 poświęce cały osobny artykuł!). Należy jedynie pamiętać, że w Angularze wstrzykiwać możemy albo klasy, albo dowolne wartości identyfikowane po nazwie. Tutaj appStore nie jest klasą, więc będzie identyfikowany pod nazwą AppStore.

Komponenty

Kolejnym krokiem jest stworzenie komponentów AddTodoComponent, TodoListComponent i TodoListItemComponent. Możemy do tego wykorzystać Angular CLI, jak już to omawiałem w jednym z poprzednich wpisów. Modyfikujemy AppComponent dodając do niego tablicę providers z wymienionymi komponentami oraz używamy ich w szablonie:

@Component({
 selector: 'my-app',
 directives: [AddTodoComponent, TodoListComponent],
 template: `
 <h1>To do list with Redux</h1>
 <my-add-todo></my-add-todo>
 <my-todo-list></my-todo-list>
 `
})
export class AppComponent { 
}

AddTodoComponent

Pierwszy z komponentów jest odpowiedzialny za dodawanie elementów do listy. Nic prostszego, zwykły input, ngModel oraz metoda, która tworzy akcję ADD_TODO:

@Component({
  selector: 'my-add-todo',
  template: `
  <form>
   <label>
    Nowe zadanie:
    <input type="text" [(ngModel)]="newTodoTitle" (keyup.enter)="addTodo()">
   </label>
  </form>
  `
})
export class AddTodoComponent { 
  newTodoTitle:string;

  addTodo() {
   if (!this.newTodoTitle) {
     return;
   }
   const action = this.todoActions.addTodo(this.newTodoTitle);
   this.appStore.dispatch(action);
   this.newTodoTitle = '';
  }

  constructor(@Inject('AppStore') private appStore:Store,
        private todoActions:TodoActions) {
  }
}

Zwróćmy uwagę w jaki sposób wstrzykiwany jest appStore – identyfikowany jest po nazwie i używamy do tego dekoratora @Inject('AppStore').

TodoListComponent

Drugi komponent naszej aplikacji to lista. Jej zadaniem będzie pobranie tablicy zadań oraz reagowanie na zmiany. Obie te rzeczy realizujemy poprzez wywołanie funkcji appStore.subscribe() w momencie inicjalizacji komponentu. Ważne jest jednak, aby tę subskrypcję usunąć gdy komponent jest niszczony. Posłużą do tego zdarzenia cyklu życia. Gdy już mamy tablicę zadań, wyświetlimy je w szablonie przy pomocy *ngFor i komponentu TodoListItemComponent, do którego przekażemy obiekty z zadaniami:

@Component({
 selector: 'my-todo-list',
 directives: [TodoListItemComponent],
 template: `
 <my-todo-list-item *ngFor="let todo of todos" [todo]="todo"></my-todo-list-item>
 `
})
export class TodoListComponent implements OnInit, OnDestroy { 
 todos:Array<Todo>;

 private unsubscribe:Function;

 ngOnInit() {
  this.unsubscribe = this.appStore.subscribe(() => {
   const state = this.appStore.getState();
   this.todos = state.todos;
  });
 }

 ngOnDestroy() {
  this.unsubscribe();
 }

 constructor(@Inject('AppStore') private appStore:Store) {
 }
}

TodoListItemComponent

To już chyba tylko formalność. Ten komponent reprezentuje element na liście zadań i ma jeden atrybut wejściowy @Input() todo, a po kliknięciu na checkbox wysyłana jest odpowiednia akcja:

@Component({
 selector: 'my-todo-list-item',
 template: `
 <label>
  <input type="checkbox" (change)="onTodoClick()" [checked]="todo.complete">
  {{ todo.title }}
 </label>
 `
})
export class TodoListItemComponent { 
 @Input() todo:Todo;

 onTodoClick() {
  const action = this.todoActions.toggleTodo(this.todo.id);
  this.appStore.dispatch(action);
 }

 constructor(@Inject('AppStore') private appStore:Store,
       private todoActions:TodoActions) {
 }
}

Demo

Aplikacja jest gotowa. Zaimplementowaliśmy bardzo prostą listę zadań z użyciem frameworka Angular 2 oraz biblioteki Redux. Efekt jest widoczny poniżej. Tak prosty przykład być może nie oddaje jeszcze pełni zalet wynikających z wykorzystania Reduksa, jednak gdy aplikacja będzie rosła na pewno docenimy możliwości, które daje Redux oraz łatwość z jaką możemy rozwijać nasze komponenty bez konieczności czynienia drastycznych zmian w innych częściach aplikacji. Zachęcam do komentowania :)

👉  Znalazłeś/aś błąd?  👈Edytuj ten wpis na GitHubie!

Autor