Skocz do treści

Już wkrótce odpalamy zapisy na drugą edycję next13masters.pl. Zapisz się na listę oczekujących!

Dynamiczne atrybuty w Vue.js - dyrektywa v-bind

W poprzednim wpisie pokazałem Ci jak wyświetlić dynamiczne dane w Vue.js za pomocą wąsów, czyli podwójnych nawiasów klamrowych ({{ nazwaZmiennej }}). Dziś dowiesz się jak przekazać je do atrybutów elementu HTML za pomocą dyrektywy v-bind.

Ten artykuł jest częścią 3 z 8 w serii Vue.js.

Zdjęcie Wojtek Urbański
JavaScript2 komentarze

Dyrektywa v-bind

Dyrektywy w Vue.js to specjalne atrybuty z przedrostkiem v-. Wartością takiej dyrektywy jest wyrażenie JavaScript. Dyrektywy mają za zadanie reaktywne aktualizowanie drzewa DOM zawsze gdy wartość przekazanego wyrażenia się zmieni. Vue udostępnia kilka wbudowanych dyrektyw takich jak v-if, v-for, czy v-bind.

Niektóre dyrektywy przyjmują po dwukropku parametr. Tak właśnie jest w tym przypadku: v-bind:nazwaAtrybutuHtml. Dla przykładu, dynamiczne zbindowanie wartości to atrybutu href możesz osiągnąć za pomocą v-bind:href="nazwaZmiennej" tak, jak w poniższym przykładzie.

new Vue({
 data() {
  return {
   text: 'Type of Web',
   destination: 'https://typeofweb.com/',
  };
 },
}).$mount('#app');
<div id="app">
 <a v-bind:href="destination">{{ text }}</a>
 <br />
 <input v-model="destination" />
</div>

v-bind będziemy później używać również do dynamicznego przekazywania danych do zagnieżdżonych komponentów Vue. Opowiem Ci o tym więcej w jednej z kolejnych lekcji.

Skrócona składnia v-bind

Vue.js w wielu miejscach robi odstępstwa od reguły aby ułatwić użytkownikom życie. Tak właśnie jest w przypadku v-bind. Jak pewnie zauważysz pisząc we Vue.js, jest to bardzo szeroko wykorzystywana dyrektywa. Z tego powodu twórcy frameworka postanowili ułatwić życie programist(k)om i udostępnili dla niej również skrócony zapis.

<div id="app">
 <a :href="destination">{{ text }}</a>
</div>

Powyższy kod jest równoważny temu, czego użyliśmy wcześniej - wystarczy, że nazwę atrybutu poprzedzisz znakiem dwukropka, a zostanie on dynamicznie zbindowany. Zapis taki jest bardzo zwięzły i czytelny, przez co to głównie ta wersja jest wykorzystywana na co dzień.

Bindowanie wielu atrybutów jednocześnie

Czasami będziesz chciał(a) zbindować kilka atrybutów naraz. Możesz w tym celu przekazać dyrektywie v-bind obiekt. Jego klucze zostaną użyte jako nazwy atrybutów, a wartości zostaną odpowiednio zbindowane.

new Vue({
 data() {
  return {
   text: 'Type of Web',
   linkAttrs: {
    href: 'https://typeofweb.com/',
    title: 'Blog o programowaniu',
   },
  };
 },
}).$mount('#app');
<div id="app">
 <a v-bind="linkAttrs">{{ text }}</a>
</div>

Powyższy kod dynamicznie ustawi na linku zarówno atrybut href, jak i title. Jeśli wydaje Ci się to nieco zagmatwane, to nie obawiaj się pytać w komentarzach pod wpisem albo na szkoleniu! zapisz się na szkolenie z Vue.js.

Ćwiczenie

Spróbuj użyć dyrektywy v-bind, aby stworzyć proste narzędzie do sprawdzania jak wygląda obrazek o zadanym URL. Aby to osiągnąć, dynamicznie zbinduj atrybut src tagu <img />. Podziel się swoim rozwiązaniem w komentarzach!

👉  Znalazłeś/aś błąd?  👈Edytuj ten wpis na GitHubie!

Autor