Skocz do treści

Już wkrótce odpalamy zapisy na drugą edycję next13masters.pl. Zapisz się na listę oczekujących!

Podstawowe struktury danych — tablica i lista

Znajomość podstawowych struktur danych takich, jak tablica czy lista, jest w środowisku akademickim uważana za wiedzę podstawową w programowaniu. Czy tak jest naprawdę? Moim zdaniem nie jest to absolutnie niezbędne do codziennego klepania kodu. Mimo to, warto jednak poznać różnorodne struktury danych, gdyż ta wiedza może mieć wpływ na nasze decyzje odnośnie implementacji i postrzegania problemów algorytmicznych.

Ten artykuł jest częścią 2 z 3 w serii Piece of cake.

Zdjęcie Michał Miszczyszyn
Dobry KodBrak komentarzy

Co to jest struktura danych?

Struktura danych (data structure) to, za wikipedią, sposób przechowywania danych w pamięci komputera. Algorytmy operują na strukturach danych. Każda i każdy z Was codziennie korzysta z różnych struktur danych, być może nawet nigdy nie zagłębiając się w ten temat.

Decyzje odnośnie wyboru właściwej struktury danych do konkretnej implementacji mają wpływ na wydajność programu, trudność (łatwość) implementacji, a także czytelność kodu. Odpowiednia struktura danych często sprawia, że nagle problem, który mieliśmy do rozwiązania staje się banalny!

Dygresja na temat JavaScript

Muszę tutaj zwrócić uwagę, że struktury danych, które dalej opisuję są bardzo klasyczne — w tym sensie, że tradycyjnie implementuje się je w opisany przeze mnie sposób. Jednak w nowoczesnych językach i bibliotekach standardowych często dobrze znane struktury danych są zaimplementowane zupełnie inaczej! Mówiąc konkretnie o JS, struktury danych praktycznie nie mają opisu implementacji w specyfikacji — jest napisane jak mają działać, a nie w jaki sposób mają być reprezentowane w pamięci — stąd np. array w JS może wcale nie być tablicą w klasycznym rozumieniu, a może być np. haszmapą albo listą. Wszystko zależy od silnika. To powiedziawszy, mimo wszystko zachęcam do dalszej lektury :)

Tablica

Tablica jest prawdopodobnie najprostszą strukturą danych. Jest to reprezentacja ciągu elementów jakiegoś typu ułożonych w określonej kolejności. Każdy element ma określony indeks (kolejny numer).

Tradycyjnie tablicę implementuje się w taki sposób, że zajmuje ona z góry określony fragment pamięci. Innymi słowy, kolejne elementy tablicy są położone w pamięci obok siebie — dzięki temu dostęp do dowolnego elementu jest szybki. Zazwyczaj pierwszy indeks tablicy to 0.

Schematyczny rysunek tablicy o rozmiarze 13 i 10 elementach: a b c d e f g h i j

W tym przypadku stworzona tablica ma wielkość 13, ale w tym momencie znajduje się w niej tylko 10 elementów.

Reprezentacja tablicy w pamięci

Załóżmy mamy tablicę przechowującą 10 znaków (przyjmijmy, że znak zajmuje 4 bajty). W pamięci będzie to wyglądało tak:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j

Teraz, aby dostać się do znaku leżącego pod indeksem 5, wystarczy pobrać adres pierwszego elementu w pamięci i dodać do niego 5 · 4 = 20 bajtów. Mówi się, że tablica umożliwia random access, czyli dostęp do dowolnego elementu.

Złożoności tablicy

Odczytywanie elementu

Odczyt elementu pod indeksem k z tablicy ma złożoność czasową Ο(1), gdyż wystarczy jedno proste obliczenie, aby pobrać dowolny element.

Dodawanie elementu do tablicy

Dodanie elementu do tablicy, która nie jest pełna ma złożoność Ο(1), gdyż wystarczy pobrać indeks i zapisać tam daną. Problem pojawia się, gdy w tablicy skończy się miejsce! Niektóre implementacje pozwalają na rozszerzenie tablicy, ale zastanówmy się, co się wtedy dzieje:

W przypadku pesymistycznym, zaraz za tablicą zapisane są w pamięci jakieś inne dane. Niemożliwe jest więc proste dodanie kolejnego elementu na jej koniec 😐 Aby rozszerzyć taką tablicę, zmuszeni jesteśmy zarezerwować więcej miejsca w innym obszarze pamięci, a następnie skopiować tam wszystkie elementy z istniejącej tablicy i dodać nową daną na koniec.

Z tego powodu, dodanie elementu do tablicy o wielkości l ma pesymistyczną złożoność Ο(l), gdyż wymaga skopiowania wszystkich już zapisanych w niej elementów.

Gdy chcemy dodać nowy element do tablicy w konkretne miejsce, również mamy pod górkę — musimy zrobić mu miejsce i przesunąć pozostałe elmenty! W najgorszym wypadku będziemy chcieli włożyć nowy element pod indeks 0 — wtedy konieczne jest przesunięcie w pamięci wszystkich elementów. Dla tablicy wielkości l będzie to wymagało l operacji, czyli złożoność Ο(l).

Usuwanie elementu z tablicy

Usunięcie elementu z końca tablicy jest proste i ma złożoność Ο(1). Co jednak, gdy usuwany element jest w środku, lub, najgorzej, na samym początku? Zakładając, że tablica nie pozwala na dziury (nie jest sparse), zmuszeni jesteśmy znowu przesunąć wszystkie elementy o jedno miejsce! Podobnie, jak w przypadku dodawania elementów, dla tablicy wielkości l mamy złożoność Ο(l).

Zastępowanie elementu w tablicy

Zastąpienie innego elementu w tablicy nowym jest banalne. Zakładając, że chcemy nadpisać element pod indeksem k musimy wykonać tylko 2 operacje: Pobrać miejsce w pamięci i zapisać tam nową daną. Złożoność Ο(1).

Tablica w skrócie

Z powodów opisanych wyżej, niektóre biblioteki standardowe w ogóle nie pozwalają na roszerzanie tablic, a jeszcze inne „tablice” implementują przy pomocy zupełnie innych struktur danych, w których złożoności obliczeniowe są mniejsze.

Ogromną zaletą tablicy jest natomiast dostęp do dowolnego elementu w stałym czasie.

Lista

Lista to struktura danych zawierająca tak zwane węzły (node). Węzeł przechowuje jakąś daną, oraz umożliwia dostanie się do kolejnego elementu listy. Taka lista nazywa się listą jednokierunkową.

Istnieją również listy dwukierunkowe, w których węzły dodatkowo dają możliwość pobrania poprzedniego elementu, a nie tylko następnego.

Schematyczny rysunek listy dwukierunkowej zawierającej ciąg 4 elementów: a b c d

Złożoności list

Odczytywanie elementu

Zasadniczo niemożliwe jest szybkie dostanie się do dowolnego elementu listy. Aby pobrać k-ty element, konieczne jest przejście z pierwszego do drugiego, z drugiego do trzeciego, z trzeciego do czwartego i tak dalej, aż do k-tego.

Odczyt elementu k ma złożoność czasową Ο(k).

Niektóre implementacje listy w ogóle nie posiadają takiej operacji, jak pobranie k-tego elementu. Twórcy być może zakładają, że jest to operacja bezsensowna i niepotrzebna, a lista ma służyć do innych celów. Trudno się nie zgodzić!

Dodawanie elementu do listy

Zakładając, że mamy zapisany nie tylko początek listy, ale również jej koniec, dodanie elementu do listy wymaga tylko jednej operacji. Pobieramy ostatni węzeł i informujemy go, że za nim znajduje się od teraz nowy. Złożoność Ο(1).

Dodanie danych w dowolnym miejscu listy wymaga dojścia do tego elementu (czyli przemierzenia wszystkich poprzednich elementów). Jeśli jednak jesteśmy już w konkretnym miejscu, to dodanie tutaj czegoś wymaga tylko dwóch operacji: Informujemy aktualny element K, że za nim będzie nowy nowy element, a następnie informujemy nowy element, że za nim jest element K+1. W przypadku listy dwukierunkowej dodatkowo informujemy element K o tym, co jest przed nim, a element przed nim o K. Złożoność Ο(1).

undefined
undefined
undefined
undefined

Usuwanie elementu z listy

Gdy już dojdziemy do węzła, który chcemy skasować, usunięcie to tylko poinformowanie dwóch okalających go elementów o zmianie. Złożoność Ο(1).

Zastępowanie elementu na liście

Zastępowanie elementu na liście wymaga dojścia do niego (znowu). Potem już z górki, ponownie złożoność to tylko Ο(1).

Lista w skrócie

Lista jest bardzo popularną strukturą danych, która raczej nie sprzyja losowemu odczytywaniu elementów. Pozwala za to łatwo dodawać i usuwać elementy w dowolnym miejscu.

Implementacji listy w TS

Moja lista ma 3 pola i 2 metody: value, prev i next, oraz addAfter i remove. addAfter dodaje podaną wartość za aktualnym węzłem. remove usuwa ten węzeł z listy.

Dodatkowo, jako ciekawostkę, zdefiniowałem iterator, który pozwala iterować po liście, albo zamienić ją na tablicę przez [...lista].

class ListNode<T> {
 constructor(public readonly value: T) {}

 prev: ListNode<T> | null = null;
 next: ListNode<T> | null = null;

 addAfter(value: T) {
  const node = new ListNode(value);

  node.prev = this;

  if (this.next) {
   node.next = this.next;
   this.next.prev = node;
  }

  this.next = node;
 }

 remove() {
  if (this.prev && this.next) {
   this.prev.next = this.next;
   this.next.prev = this.prev;
   return;
  }

  if (this.prev) {
   this.prev.next = null;
  }

  if (this.next) {
   this.next.prev = null;
  }
 }

 [Symbol.iterator] = function* (this: ListNode<T>) {
  let node: ListNode<T> | null = this;
  while (node) {
   yield node.value;
   node = node.next;
  }
 };
}

Oczywiście powyższy kod ma charakter wyłącznie edukacyjny i nigdy nie powinien być używany produkcyjnie. Po pierwsze, nie testowałem go, ani nie napisałem testów. Po drugie, może być niewydajny albo nie spełniać swojego zadania. Wreszcie po trzecie: W JS charakter listy ma tak naprawdę wbudowana „tablica” [].

Podsumowanie

Omówiłem tutaj w skrócie dwie ważne struktury danych w ich klasycznym rozumieniu: tablicę i listę. Jest to wiedza potrzebna do zrozumienia kolejnych wpisów z tej serii. Odpowiedni dobór struktur danych mocno upraszcza implementację wielu algorytmów.

👉  Znalazłeś/aś błąd?  👈Edytuj ten wpis na GitHubie!

Autor