Skocz do treści

Już wkrótce odpalamy zapisy na drugą edycję next13masters.pl. Zapisz się na listę oczekujących!

Kolejka FIFO, LIFO i priorytetowa – struktury danych

Kolejka (FIFO), stos (LIFO) i kolejka priorytetowa. Przechodzimy do nieco bardziej abstrakcyjnych struktur danych. Omówimy ich właściwości i złożoności, krótko porozmawiamy o możliwych implementacjach, a także spróbujemy sami napisać!

Ten artykuł jest częścią 3 z 3 w serii Piece of cake.

Zdjęcie Michał Miszczyszyn
Dobry KodBrak komentarzy

Kolejka FIFO

Klasyczna kolejka typu FIFO (First In First Out) to struktura danych, w której dane dodawane są zawsze na koniec, a pobierane zawsze z początku. Nie ma możliwości dodania lub pobrania wartości z innego miejsca.

Te operacje nazywają się, zwyczajowo, queue (dodanie czegoś na koniec kolejki) oraz dequeue (pobranie pierwszego elementu z kolejki i usunięcie go).

Stos LIFO

Stos, albo kolejka LIFO, to przeciwieństwo kolejki FIFO. Skrótowiec LIFO rozwija się do Last In First Out. Nazwa „stos” dość dobrze obrazuje sposób działania tej struktury danych — wkładamy coś na szczyt stosu i ściągamy tylko ze szczytu. Inne operacje nie są możliwe.

W przypadku FIFO, element, który „czeka” najdłużej, jest obsłużony jako pierwszy. W LIFO element, który „czeka” najkrócej jest obsługiwany jako pierwszy.

Reprezentacja kolejki

To w zasadzie cała definicja kolejki FIFO, dlatego też jest bardzo wiele możliwości jej zaimplementowania — można użyć do tego celu różnorakich struktur danych.

Przykładowo, kolejka może być tylko „ograniczeniem” nałożonym na zwykłą listę. Zamiast pozwalać dodawać i usuwać dowolne elementy, zabraniamy tego. Dodawać można tylko na koniec, a zdejmować z kolejki tylko pierwszy element. Pozostała część się nie zmienia i działa, jak zwykła lista.

Złożoności kolejki

Z powodu tak różnych możliwości implementacji kolejki, złożoność operacji zależy całkowicie od wybranej struktury danych. W przypadku listy, dodanie i usunięcie czegoś z kolejki będą miały złożoności Ο(1).

Implementacja kolejki

Korzystam tutaj z poprzednio zaimplementowanej listy. Zaimplementowałem dwie metody: queue i dequeue. Ze względu na prostotę, zdecydowałem też, że w przypadku, gdy kolejka jest pusta, funkcja dequeue rzuca wyjątek. To zachowanie należałoby zmienić :)

class Queue<T> {
 private back = new ListNode<T | null>(null);
 private front = this.back;

 queue(value: T) {
  this.back.addAfter(value);
  this.back = this.back.next;
 }

 dequeue(): T {
  if (!this.front.next) {
   throw new Error('Kolejka jest pusta!');
  }
  if (this.front.next === this.back) {
   this.back = this.front;
  }

  const val = this.front.next.value;
  this.front.next.remove();

  return val;
 }
}
class Stack<T> {
 private list = new ListNode<T>(null);
 private top = this.list;

 queue(value: T) {
  this.top.addAfter(value);
  this.top = this.top.next;
 }

 dequeue(): T {
  if (this.top.value == null) {
   throw new Error('Kolejka jest pusta!');
  }

  const val = this.top.value;
  const prev = this.top.prev;
  this.top.remove();
  this.top = prev;

  return val;
 }
}

Pisałem ten kod na szybko, więc jeśli znajdziesz błędy, to pisz w komentarzu :)

Kolejka priorytetowa

Odmianą kolejki jest kolejka priorytetowa. Elementy są do niej dodawane standardowo, ale zdejmowany jest nie element czekający najdłużej, lecz ten o najmniejszym (lub największym) priorytecie.

Taki rodzaj kolejki ma bardzo powszechne zastosowanie — od zarządzania wiadomościami w aplikacjach internetowych, aż po jądro systemu operacyjnego.

Złożoność obliczeniowa kolejki priorytetowej

Naiwna implementacja kolejki priorytetowej użyłaby pewnie zwykłej listy. W momencie potrzeby zdjęcia z kolejki jakiegoś elementu, trzeba by przeszukać listę, aby znaleźć element z najwyższym priorytetem. To będzie Ο(n).

W praktyce, do implementacji kolejki priorytetowej używa się znacznie bardziej skomplikowanych struktur danych. Za wikipedią: podsumowanie złożoności różnych implementacji kolejki priorytetowej

Naiwna implementacja kolejki priorytetowej

Tak, jak napisałem wyżej, w tej implementacji operacja zdjęcia czegoś z kolejki ma złożoność Ο(n)

class PriorityQueue<T> {
 private list = new ListNode<{ value: T; priority: number } | null>(null);

 queue(value: T, priority: number) {
  this.list.addAfter({ value, priority });
 }

 dequeue(): T {
  if (!this.list.next) {
   throw new Error('Kolejka jest pusta!');
  }

  let max: ListNode<{ value: T; priority: number } | null> = this.list.next;
  let node: ListNode<{ value: T; priority: number }> | null = this.list.next;
  while (node) {
   if (node.value.priority > max.value.priority) {
    max = node;
   }
   node = node.next;
  }

  const val = max.value.value;
  max.remove();
  return val;
 }
}

Podsumowanie

Omówiłem tutaj po krótce 3 rodzaje kolejek: FIFO, LIFO oraz kolejkę priorytetową. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda Ci się w praktyce :)

👉  Znalazłeś/aś błąd?  👈Edytuj ten wpis na GitHubie!

Autor