Skocz do treści

Już wkrótce odpalamy zapisy na drugą edycję next13masters.pl. Zapisz się na listę oczekujących!

Asynchroniczność w Redux: redux-thunk

Do tej pory dane z API pobierałem po prostu w komponencie App, a po przyjściu odpowiedzi wysyłałem odpowiednią akcję (contactsFetched). To działało. Ale wymyśliłem sobie nową funkcję w aplikacji: Możliwość parametryzowania zapytań do API. Posłuży mi do tego nowy komponent. Jak teraz mam wykonywać zapytania do API? Przekazywać coś do store, a to coś wpłynie na App, który wykona zapytanie i zwróci dane znowu do store? Nie brzmi za dobrze. Ale jest lepszy sposób: Poznaj redux-thunk!

Ten artykuł jest częścią 28 z 43 w serii React.js.

Zdjęcie Michał Miszczyszyn
JavaScript7 komentarzy

redux-thunk

Może najpierw krótko: Czym jest redux-thunk? Jest to dodatek (a konkretnie middleware) do Reduksa, który pozwala na wysyłanie akcji, które są funkcjami. Takie akcje nie trafiają do Twoich reducerów. Ich zadaniem jest wyemitowanie kolejnych akcji — jednej lub kilku, po pewnym czasie, asynchronicznie. Przykładowo:

store.dispatch({ type: 'INCREMENT' }); // (1)

store.dispatch(function (dispatch) {
 dispatch({ type: 'INCREMENT' }); // (2)
 setTimeout(() => dispatch({ type: 'INCREMENT' }), 1000); // (3)
 setTimeout(() => dispatch({ type: 'INCREMENT' }), 2000); // (3)
});

Tutaj od razu wysyłam pierwszą akcję (1) — to mniej więcej to samo co robiłaś do tej pory przez mapDispatchToProps, tylko maksymalnie uprościłem ten kod.

Skupmy się jednak na thunku! Następnie do dispatch przekazuję funkcję — to nie działałoby bez redux-thunk! W tej funkcji (2) natychmiast wywołuję kolejny INCREMENT, a następnie, asynchronicznie, jeszcze dwa kolejne (3). Zobacz to na żywo:

Zobacz Codepen React Redux Thunk Type of Web.

Jeśli w demie powyżej widzisz od razu "Licznik: 5" to otwórz je w nowej karcie. Licznik zacznie się od 2 (po dwóch synchronicznych akcjach), a następnie po sekundzie wskoczy 3, po kolejnej 4 i potem 5.

Zapytania do API w redux-thunk

A więc jak wykonać zapytanie do API w redux-thunk? Bardzo łatwo ;) W ten sposób:

const contactsFetched = contacts => ({ // (4)
 type: "FETCH_CONTACTS_SUCCESS",
 contacts
});

export const fetchContacts = () => (dispatch) => { // (5)
 fetch("https://myapi.local/contacts)
  .then(res => res.json())
  .then(json => dispatch(contactsFetched(json.results)));
};

Tutaj widzisz standardowy action creator, taki jak w poprzednim artykule (4). Posłuży on do poinformowania aplikacji o tym, że dane już zostały pobrane — dokładnie tak jak było wcześniej. Zmianą jest przeniesienie samego fetch do action creatora fetchContacts poniżej (5). Dzięki redux-thunk możliwe stało się wywołanie fetch, a potem wywołanie kolejnej akcji gdy nadejdą dane. Super, prawda?

W praktyce sama funkcja do pobierania danych z API byłaby wyniesiona do osobnego pliku — za warstwę abstrakcji. Dzięki temu kod byłby testowalny i łatwy do modyfikacji. Wtedy ten fragment wyglądałby jakoś tak:

export const fetchContacts = () => (dispatch) => {
 ContactsApi.getAll().then(contacts => dispatch(contactsFetched(contacts)));
};

Dodaj to do aplikacji

To zaimplementuj nową funkcję w appce. Dodaj select, którym będzie można sparametryzować zapytanie. Wyobraź sobie, że tym selectem możesz przełączyć czy chcesz widzieć listę wszystkich kontaktów, tylko ulubionych kontaktów, czy tych nielubianych ;) W naszym API zasymulujemy to przez podane parametru seed.

Założenia są takie:

 • wszystko to co mamy do tej pory nadal działa:
  • aplikacja się otwiera,
  • kontakty się automatycznie wczytują,
  • filtrowanie po imionach działa,
 • dodatkowo: po wybraniu seeda kontakty się przeładowują,
 • filtrowanie nadal działa niezależnie od seeda

Wszystko jasne? Zaczynam od kodu z poprzedniego wpisu: github.com/typeofweb/typeofweb-kurs-react/tree/contacts-list-3-redux

redux-thunk i fetch

Modyfikuję więc punkt startowy naszej appki, czyli plik App.jsx. Zamiast zapytania do API, wywoła on po prostu odpowiednią akcję, która już zajmie się resztą:

// App.jsx
componentDidMount() {
 this.props.fetchContacts() // tutaj był wcześniej fetch
}

Poza tym w samym App.jsx nic więcej nie zmienia! Napisz teraz komponent SeedPicker i potrzebne akcje.

SeedPicker

Tak, jak opisałem wcześniej, SeedPicker ma być zwykłym select-em z kilkoma predefiniowanymi wartościami do wyboru. Zmiana wartości ma skutkować wysłaniem akcji.

// SeedPicker.jsx
class SeedPicker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div className="field">
    <select
     className="ui dropdown fluid"
     onChange={this.handleSeedChange} // (6)
     value={this.props.seed}
    >
     <option value="default-seed">Default seed</option>
     <option value="one-seed">One seed</option>
     <option value="another-seed">Another seed</option>
    </select>
   </div>
  );
 }

 handleSeedChange = e => {
  this.props.changeSeedAndFetch(e.currentTarget.value); // (7)
 };
}

Oto ten komponent ;) Przy zmianie wartości, wywoływana jest metoda (6), która wywoła z kolei funkcję przekazaną jako props (7). Ta funkcja zostanie dostarczona przez connect z react-redux i wyśle akcję — dokładnie tak jak do tej pory:

// SeedPicker.jsx
const mapStateToProps = (state) => { // (8)
 return {
  seed: state.seed
 };
};
const mapDispatchToProps = { changeSeedAndFetch }; // (9)

export const SeedPickerContainer = connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)( // (10)
 SeedPicker
);

Standardowe nazewnictwo funkcji i obiektów: w mapStateToProps tworzysz potrzebny props seed (8). Do mapDispatchToProps przekazujesz akcję, którą za chwilę stworzysz (9). Gotowy komponent SeedPickerContainer to wynik wywołania funkcji connect (10).

Nowe akcje

Istniejące już akcje searchContacts i contactsFetched pozostają bez zmian. Pojawia się kilka nowych:

 • changeSeed
 • fetchContacts
 • changeSeedAndFetch

Po kolei:

changeSeed

export const changeSeed = seed => ({
 type: "CHANGE_SEED",
 seed
});

Analogiczna akcja do searchContacts, przekazujemy tekst, nic więcej się nie dzieje.

fetchContacts

export const fetchContacts = () => (dispatch, getState) => { // (11)
 fetch(
  "https://randomuser.me/api/?format=json&results=10&seed=" +
   encodeURIComponent(getState().seed)
 )
  .then(res => res.json())
  .then(json => dispatch(contactsFetched(json.results)));
};

Tutaj robi się ciekawiej! Jest to akcja działająca dzięki redux-thunk — funkcja.

Zwróć uwagę na to, że zwracana funkcja przyjmuje dwa argumenty — dispatch i getState (11). Ten drugi jest przydatny, gdy działanie akcji ma zależeć od wartości zapisanych w storze — w tym przypadku tak jest, gdyż potrzebujesz parametru seed do zapytania. Dalej wykonywany jest po prostu fetch z odpowiednim adresem (+ seed!), a po przyjściu danych wysyłana jest kolejna akcjacontactsFetched (już istniejąca).

changeSeedAndFetch

export const changeSeedAndFetch = seed => dispatch => {
 dispatch(changeSeed(seed)); // (12)
 dispatch(fetchContacts()); // (13)
};

Teraz dopiero zrobiło się ciekawie ;) Ta akcja robi 2 rzeczy: Zmienia seed (dzięki akcji changeSeed (12)), a następnie inicjuje ponowne pobranie kontaktów (już z nowym seedem — (13)). Jak widzisz, nowe akcje mogą korzystać z już istniejących: komponować je i wywoływać w różnej kolejności, także asynchronicznie.

reducer

Jeszcze jedna formalność: Brakujący reducer dla pola seed:

export const seed = (state = 'default-seed', action) => {
 switch (action.type) {
  case 'CHANGE_SEED':
   return action.seed;
  default:
   return state
 }
}

Jeśli widzisz bliźniacze podobieństwo tego reducera do reducera contactsSearch i wydaje Ci się to zbędną duplikacją kodu to… masz rację. Ten problem rozwiązuje się używając tzw. Higher-Order Reducers. Poświęcę temu pojęciu osobny wpis.

Efekt

Zobacz tutaj:

Kod znajdziesz jak zwykle na moim GitHubie: github.com/typeofweb/typeofweb-kurs-react/tree/contacts-list-4-redux

Podsumowanie

Wygląda dobrze, prawda? Umiesz już tworzyć asynchroniczne akcje, wywoływać je jedna po drugiej i reagować na zmiany. Świetna robota! zapisz się na szkolenie z React i Redux.

Jeśli chcesz na bieżąco dowiadywać się o kolejnych częściach kursu React.js to koniecznie śledź mnie na Facebooku i zapisz się na newsletter.

Ćwiczenie

Ćwiczenie: Zrefaktoruj plik z akcjami tak, aby nie było w nim żadnego wywołania fetch — tylko abstrakcje. Stwórz plik o nazwie ContactsApi i tam umieść funkcję do pobierania kontaktów.

👉  Znalazłeś/aś błąd?  👈Edytuj ten wpis na GitHubie!

Autor