Skocz do treści

Już wkrótce odpalamy zapisy na drugą edycję next13masters.pl. Zapisz się na listę oczekujących!

Używanie `useCallback` zawsze: Czy to dobry pomysł?

W świecie React.js ważne jest, aby pisać kod, który jest zarówno wydajny, jak i czytelny. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest stosowanie React Hooks, takich jak useCallback. W tym artykule przedstawimy argumenty za stosowaniem useCallback dla każdej funkcji, aby poprawić czytelność i spójność, nie wpływając negatywnie na wydajność.

Ten artykuł jest częścią 42 z 43 w serii React.js.

Zdjęcie Michał Miszczyszyn
Dobry Kod12 komentarzy

Czy useCallback zawsze wpływa na wydajność?

useCallback jest hookiem, który pozwala na utrzymanie stałej referencji do funkcji między renderowaniami komponentu. Dzięki temu możemy uniknąć niepotrzebnych ponownych renderowań, które mogą obniżać wydajność aplikacji. Warto jednak pamiętać, że używanie useCallback nie zawsze wpłynie na wydajność, a w niektórych przypadkach może nawet być niepotrzebne.

Jednakże, stosowanie useCallback zawsze dla każdej funkcji może prowadzić do większej spójności i czytelności kodu. Nawet jeśli nie zawsze wpływa na wydajność, useCallback może być wykorzystane jako sposób na utrzymanie dobrych praktyk programistycznych.

Przykład 1: Stosowanie useCallback w komponentach z memo

import { memo, useState, useCallback } from 'react';

interface CounterButtonProps {
 increment: () => void;
}

const CounterButton = memo(({ increment }: CounterButtonProps) => {
 return <button onClick={increment}>Increment</button>;
});

const App = () => {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const increment = useCallback(() => {
  setCount((count) => count + 1);
 }, []);

 return (
  <div>
   <CounterButton increment={increment} />
   <p>Count: {count}</p>
  </div>
 );
};

W powyższym przykładzie używamy useCallback, aby utrzymać stałą referencję do funkcji increment. Dzięki temu komponent CounterButton opakowany przez memo unika niepotrzebnego ponownego renderowania.

Przykład 2: Używanie useCallback z useEffect

import { useState, useEffect, useCallback } from 'react';

interface ChildComponent {
 onMount: () => void;
}

const ChildComponent = ({ onMount }) => {
 useEffect(() => {
  onMount();
 }, [onMount]);

 return <p>ChildComponent</p>;
};

const ParentComponent = () => {
 const [mounted, setMount] = useState(false);

 const onChildMount = useCallback(() => {
  setMount(true);
 }, []);

 return (
  <div>
   <h1>ParentComponent</h1>
   <p>Is child mounted: {mounted ? 'Mounted' : 'Not Mounted'}</p>
   <ChildComponent onMount={onChildMount} />
  </div>
 );
};

W powyższym przykładzie używamy useCallback, aby utrzymać stałą referencję do funkcji onChildMount. Funkcja ta jest przekazywana do komponentu ChildComponent, który wykorzystuje ją jako zależność dla useEffect. Stosowanie useCallback w tym kontekście pomaga w optymalizacji wydajności, a także zapobiega wielokrotnemu wywołaniu onChildMount.

Uwagi końcowe

Stosowanie useCallback zawsze może prowadzić do większej spójności i czytelności kodu, bez negatywnego wpływu na wydajność. W praktyce, wykorzystywanie useCallback dla każdej funkcji może być dobrym rozwiązaniem, szczególnie gdy mamy do czynienia z przekazywaniem funkcji jako atrybutów do komponentów dzieci.

Ostatecznie, decyzja o stosowaniu useCallback zawsze zależy od indywidualnych potrzeb projektu, zespołu programistów i programistek, i analizy wydajności. Warto jednak pamiętać, że useCallback może pozytywnie wpływać na spójność i czytelność kodu, nawet jeśli nie zawsze przekłada się na znaczące zmiany wydajności.

Podsumowanie: useCallback w React.js zawsze?

Podsumowując, używanie useCallback dla każdej funkcji może być wartościową praktyką dla programistów i programistek React.js. Dzięki temu można uzyskać bardziej spójny i czytelny kod, jednocześnie dbając o optymalizację wydajności tam, gdzie jest to potrzebne. Warto eksperymentować z tym podejściem i ocenić jego korzyści w kontekście konkretnych projektów.

Moje porady:

 • Dbaj o odpowiednią strukturę komponentów oraz stosuj jasne nazwy funkcji, co przyczyni się do utrzymania czytelności kodu i łatwości utrzymania, niezależnie od strategii stosowania useCallback.
 • Używaj narzędzi takich jak ESLint, aby upewnić się, że zarządzasz zależnościami w sposób optymalny i utrzymujesz dobrą jakość kodu (szczególnie polecam regułę "react-hooks/exhaustive-deps": "error").
 • Dąż do ujednolicenia swojego podejścia do stosowania useCallback, tak aby ułatwić innym programistom zrozumienie i utrzymanie kodu.

👉  Znalazłeś/aś błąd?  👈Edytuj ten wpis na GitHubie!

Autor