Skocz do treści

Już wkrótce odpalamy zapisy na drugą edycję next13masters.pl. Zapisz się na listę oczekujących!

React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy

Redux! Kurs Reacta dorobił się odcinka o Reduksie! Powoli wprowadzę Cię świat Reduksa, nauczysz się używać tej łatwej biblioteki, poznasz koncepty stojące za nią i napiszesz prostą aplikację.

Ten artykuł jest częścią 24 z 43 w serii React.js.

Zdjęcie Michał Miszczyszyn
JavaScript13 komentarzy

Układ folderów przedstawiony w tym wpisie jest maksymalnie prosty. O strukturze większej aplikacji będę pisał jeszcze później.

Teoria

Jeśli jednak interesuje Cię teoria stojąca za Flux i Redux znajdziesz ją w innym moim wpisie:

https://typeofweb.com/flux-i-redux-globalny-store-jednokierunkowy-przeplyw-danych/

Flux i Redux: globalny store i jednokierunkowy przepływ danych

Na co dzień korzystam z Redux razem z React. Dawniej używałem też własnej implementacji architektury Flux razem z AngularJS. Postanowiłem napisać o tym koncepcie coś więcej — bo jest to bez wątpienia bardzo ciekawe! Jednokierunkowy przepływ danych, akcje, dispatcher, action creator, reducer… to wszystko w tym wpisie :) A do…

Na pewno warto przeczytać o wzorcach projektowych stojących za Reduksem! Warto też zajrzeć do dokumentacji Redux.

Redux w praktyce

Do aplikacji z listą kontaktów (źródło tutaj: github.com/typeofweb/typeofweb-kurs-react/tree/contacts-list-1) dodasz Reduksa. Kontakty będą zapisywane w storze. Jeśli chcesz sobie odświeżyć wątek to zajrzyj do wpisu na temat łączenia Reacta z API.

Zacznij od zainstalowania paczek redux i react-redux:

npm install --save react-redux redux

Praca z Reduksem składa się z 3 kroków:

 1. Stworzenie store
 2. Zdefiniowanie akcji
 3. Napisanie reducerów

To co mnie bardzo przytłaczało na początku pracy z Reduksem to ilość kodu, który musiałem napisać, a który „nic nie robił”. Nie martw się jednak! To tylko pozory. Im bardziej rozbudowana stanie się Twoja aplikacja tym tego kodu jest mniej, a zalety posiadania spójnego stanu są nieocenione.

Store w React

Store przechowuje stan całej Twojej aplikacji. Stwórz plik store.js, a w nim tylko kilka linii kodu:

import { createStore } from 'redux';
import reducers from './reducers';

export const store = createStore(reducers);

Następnie musisz sprawić, aby React mógł z tego store'a korzystać. Podstawowym sposobem na to jest zmodyfikowanie Twojego kodu w index.js i użycie komponentu <Provider>. Do tego komponentu musisz przekazać props store:

import { store } from './store';
import { Provider } from 'react-redux';

ReactDOM.render(
 <Provider store={store}>
  <App />
 </Provider>,
 document.getElementById('root'),
);

Akcje w Redux

Akcje reprezentują zmiany stanu aplikacji. Użycie akcji to jedyny sposób na zmianę czegokolwiek w storze. Potrzebna Ci będzie (na razie) tylko jedna akcja reprezentująca nadejście danych z API. Nazwijmy ją FETCH_CONTACTS_SUCCESS.

Stwórz folder actions a w nim plik index.js. Umieścisz w nim funkcje zwracające akcje dla zadanych argumentów (action creators). Na razie jest tylko jeden action creator:

export const contactsFetched = (contacts) => ({
 type: 'FETCH_CONTACTS_SUCCESS',
 contacts,
});

Reducery w Redux

Reducer to funkcja, która przyjmuje stan aplikacji oraz akcję i na tej podstawie generuje nowy, zaktualizowany stan. Nasz reducer nazwiemy contacts. A więc w folderze reducers stwórz plik contacts.js:

export const contacts = (state = [], action) => {
 // (1)
 switch (
  action.type // (2)
 ) {
  case 'FETCH_CONTACTS_SUCCESS':
   return [...action.contacts];
  default:
   return state;
 }
};

A CO TU SIĘ WYDARZYŁO? Spokojnie, powoli ;) Reducer to nic innego jak funkcja, która przyjmuje obecny stan i akcję (1). Następnie sprawdza jaka to akcja (2). Jeśli jest to FETCH_CONTACTS_SUCCESS to oznacza, że mamy nową listę kontaktów i możemy cały obecny stan nią właśnie zastąpić. W każdym innym przypadku — zwracamy stan bez zmian.

combineReducers

Jak teraz powiedzieć reduksowi, aby użył Twojego reducera? Ponieważ reducerów może być wiele w aplikacji (a każdy z nich może operować na wycinku stanu), musisz je jakoś połączyć. Służy do tego funkcja combineReducers. Do folderu reducers dodaj plik index.js:

import { combineReducers } from 'redux';
import { contacts } from './contacts';

export default combineReducers({
 contacts,
});

Połączenie Redux + React

Uff, to było skomplikowane. Szczęśliwie, to tylko troszkę boilerplate'u, a sama praca z Reduksem dalej jest już bardzo przyjemna!

Co teraz? Podłączamy aplikację do Reduksa! Jak? Używając funkcji connect.

Plan jest taki: „Udekorujesz” komponent App dzięki funkcji connect (jest to HoC, o którym będę pisał później). connect jako argumenty przyjmuje dwie funkcje zwyczajowo nazywane mapStateToProps i mapDispatchToProps

 • mapStateToProps — jako argument przyjmuje cały stan i musi zwrócić propsy dla danego komponentu
 • mapDispatchToProps — jako argument przyjmuje funkcję lub obiekt z action creatorami

connect

Kilka linii kodu wyraża więcej niż tysiąc słów:

import { connect } from 'react-redux';
import { contactsFetched } from './actions';

const mapStateToProps = (state) => {
 return {
  contacts: state.contacts, // (1)
 };
};
const mapDispatchToProps = { contactsFetched }; // (2)

export const AppContainer = connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(App); // (3)

W mapStateToProps zwracam interesujący mnie fragment stanu. Pamiętaj, że state w prawdziwej aplikacji może mieć kilka…dziesiąt własności. Mój komponent potrzebuje tylko contacts, więc tylko tyle mu przekazuję (1).

Dalej mapDispatchToProps definiuję jako obiekt z jednym action creatorem (2).

I ostatecznie eksportuję nowy komponent AppContainer, który powstaje w wyniku wywołania funkcji connect (3).

Pozostaje tylko użyć już nowo powstałego komponentu. W index.js zamiast <App /> używam <AppContainer />.

Nic się nie zmieniło

Zaiste. Nic się nie zmieniło, bo jeszcze nie użyłem nidzie action creatora (nadążasz?). Usuwam state z komponentu App i zamiast tego polegam tylko na action creatorach i storze:

class App extends React.Component {
 componentDidMount() {
  fetch('https://randomuser.me/api/?format=json&results=10')
   .then((res) => res.json())
   .then((json) => this.props.contactsFetched(json.results)); // (1)
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <AppHeader />
    <main className="ui main text container">
     <ContactsList contacts={this.props.contacts} /> {/* (2) */}
    </main>
   </div>
  );
 }
}

Jak widzisz, zamiast setState używam this.props.contactsFetched (1). A do komponentu ContactsList przekazuję this.props.contacts (2). Cały kod źródłowy tutaj: github.com/typeofweb/typeofweb-kurs-react/tree/contacts-list-2-redux

Przedstawiony tutaj sposób na pracę z asynchronicznymi funkcjami i Reduksem jest najprostszym z możliwych. W kolejnych wpisach przedstawię inne metody obsługi asynchroniczności w Redux.

Podsumowanie

Czujesz się podtopiona/y? Taki był zamiar. Napisaliśmy mnóstwo kodu, a efekt jest taki sam, jak wcześniej (a nawet gorszy!). Po co to wszystko? Szczęśliwie ten boilerplate pisze się tylko raz. A rozbudowa tej aplikacji będzie teraz znacznie prostsza! Zobaczysz sam(a) w kolejnym wpisie :) zapisz się na szkolenie z React i Redux.

Jeśli chcesz na bieżąco dowiadywać się o kolejnych częściach kursu React.js to koniecznie śledź mnie na Facebooku i zapisz się na newsletter.

Ćwiczenie

Ćwiczenie: Dodaj do aplikacji napis „Ładowanie” w trakcie pobierania danych z API. Nie używaj .length ;) Hint: Dodaj nową własność w storze, która będzie przechowywała informację o tym czy trwa pobieranie.

👉  Znalazłeś/aś błąd?  👈Edytuj ten wpis na GitHubie!

Autor